Chính sách và điều khoản

Farwego Travel, cam kết duy trì sự riêng tư của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web Journey Travel & Tours. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nhận được về bạn khi bạn truy cập http://farwego.vn. Chúng tôi có thể cung cấp nội dung hoặc dịch vụ từ các trang web khác, bao gồm các trang web đồng thương hiệu của chúng tôi có sẵn cho bạn từ các liên kết nằm trên http://farwego.vn . Các trang web khác không phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư tại mỗi trang web đó để xác định cách trang web đó bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật

Mặc dù thông tin là nền tảng cho khả năng cung cấp dịch vụ cao cấp của chúng tôi, nhưng tài sản quan trọng nhất của chúng tôi là niềm tin của khách hàng. Giữ thông tin khách hàng an toàn và chỉ sử dụng thông tin mà khách hàng của chúng tôi muốn, là ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng tôi tại Journey Travel & Tours. Sau đó, đây là lời hứa của chúng tôi với khách hàng cá nhân của chúng tôi:

Chúng tôi sẽ bảo vệ, theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật và bảo mật, bất kỳ thông tin nào khách hàng của chúng tôi chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giới hạn việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng ở mức tối thiểu mà chúng tôi yêu cầu để cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng, bao gồm tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và các cơ hội khác của chúng tôi và để quản lý doanh nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền, những người được đào tạo về cách xử lý thông tin khách hàng thích hợp, có quyền truy cập vào thông tin đó. Nhân viên vi phạm Lời hứa riêng tư của chúng tôi sẽ phải tuân theo quy trình xử lý kỷ luật thông thường của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi trước đó chúng tôi đã thông báo cho khách hàng về việc tiết lộ hoặc thỏa thuận, hoặc được pháp luật yêu cầu.

Chúng tôi sẽ luôn duy trì kiểm soát tính bảo mật của thông tin khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng với các công ty có uy tín khi khách hàng bày tỏ sự quan tâm đến dịch vụ hoặc sản phẩm của họ. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các công ty khác sử dụng thông tin khách hàng.

Bất cứ khi nào chúng tôi thuê các tổ chức khác để cung cấp dịch vụ hỗ trợ, chúng tôi sẽ yêu cầu họ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi và cho phép chúng tôi kiểm toán chúng để tuân thủ.

Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho các tệp của khách hàng hoàn chỉnh, cập nhật và chính xác. Chúng tôi sẽ cho khách hàng biết cách thức và nơi thuận tiện truy cập thông tin của họ (trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm) và cách thông báo cho chúng tôi về các lỗi mà chúng tôi sẽ khắc phục kịp thời.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chung:

Khi bạn đăng ký và vào các thời điểm khác, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin về máy tính của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi. Ngoài ra, nếu người dùng dưới 18 tuổi, trừ khi có được sự đồng ý từ cha mẹ / người giám hộ của bạn, bạn không được phép cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân.

 

Thông tin sử dụng trang web:

Chúng tôi tự động thu thập địa chỉ IP và thông tin sử dụng trang web từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi đánh giá cách khách truy cập và khách hàng sử dụng và điều hướng trang Web của chúng tôi trên cơ sở tổng hợp, bao gồm số lượng và tần suất khách truy cập và khách hàng đến từng trang Web và thời lượng truy cập của họ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin theo các cách sau:

Đối với các mục đích mà bạn cung cấp thông tin cụ thể.

Để gửi cho bạn thông báo qua email về các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc hiện có của chúng tôi, các ưu đãi đặc biệt hoặc liên hệ với bạn.

Để tăng cường các tính năng hiện có hoặc phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới.

Để cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung và quảng cáo mà bạn và những người khác nhìn thấy dựa trên các đặc điểm hoặc sở thích cá nhân.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn trên http://farwego.vn với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và trang web khác của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân trong những trường hợp đặc biệt khi cần thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi (ví dụ: khi cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi). Chúng tôi cũng có thể tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi, thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

Cookie

Chúng tôi sử dụng công nghệ cookie để giúp khách truy cập và khách hàng di chuyển nhanh hơn thông qua trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi hoặc tận dụng một số tính năng chính, chúng tôi có thể chuyển cookie sang máy tính của bạn. Cookie là một chuỗi thông tin được gửi bởi một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn.

Bảo vệ

Thông tin nhận dạng cá nhân chúng tôi thu thập về bạn được lưu trữ trong các máy chủ truy cập hạn chế. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ để bảo vệ tính bảo mật của các máy chủ này và thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Chuyển qua Internet

Cho rằng Internet là một môi trường toàn cầu, sử dụng Internet để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhất thiết phải liên quan đến việc truyền dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Do đó, bằng cách duyệt http://farwego.vn và liên lạc điện tử với chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo cách này.

 

Sửa đổi chính sách

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào ở đây, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra lại định kỳ. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng nếu Chính sách quyền riêng tư thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân bạn đã gửi cho chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư này theo cách không phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này mà không có sự đồng ý trước của bạn.

 

Bình luận và câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến ​​hoặc quan tâm về Chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi .